Reklamacje i zwroty

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamację na Towar niezgodny z umową można składać w ciągu 1 roku od daty zakupu.
2. Klient może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną pod adres: biuro@mokiki.pl. lub razem z reklamowanym towarem.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego).
4. Klient musi dostarczyć reklamowany towar na swój koszt do siedziby firmy na adres: Adlo Adam Lorenc, 05-509 Józefosław, ul.Zorzy Polarnej 23/3.
5. Sklep w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie dalszego postępowania.
6. Po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Klienta, Sklep dokona naprawy, wymiany lub zwrotu kosztów towaru i przesyłek w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. Jeśli Reklamacja będzie uznana na korzyść Klienta, Sklep dostarczy pełnowartościowy towar na własny koszt.
8. Jeśli reklamacja nie zostanie uznana na korzyść Klienta, Adlo poinformuje Klienta drogą mailową o przyczynach nie uznania reklamacji i o dalszych procedurach.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY

Odstąpienie od umowy - zwrot

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty zakupu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Zwracany towar nie może nosić oznak używania, czyszczenia, uszkodzeń mechanicznych i chemicznych. Musi posiadać oryginalne metki producenta. Zwrotom nie podlegają kosmetyki. Ze względów higienicznych bielizna nie podlega zwrotowi lub wymianie.
3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru pod wskazany w zamówieniu adres. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
5. Wraz ze zwracanym Towarem należy zwrócić oryginalny dokument zakupu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tego terminu.
6. Klient zobowiązany jest do poinformowania o zwrocie pismem wysłanym na adres: Adlo Adam Lorenc, 05-509 Józefosław, ul.Zorzy Polarnej 23/3 lub drogą elektroniczną
pod adres biuro@mokiki.pl.
7. Klient musi dostarczyć zwracany towar na swój koszt do siedziby firmy na adres: Adlo Adam Lorenc, 05-509 Józefosław, ul.Zorzy Polarnej 23/3.
8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta w terminie 14 dni
od momentu odstąpienia od zawartej umowy.
9. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2015r. art. 33 u.p.k.: Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez mokiki.pl, mokiki.pl nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Jeśli Klient zwraca tylko część zakupionego towaru, to nie otrzymuje zwrotu żadnej części poniesionych kosztów dostawy.
11. Jeśli Klient przy zakupie Towaru w sklepie www.mokiki.pl skorzystał z rabatu zależnego od wartości zakupionego Towaru, a następnie dokonał zwrotu tego Towaru, rabat zostanie odliczony od kwoty zwracanego Towaru.
12. Zwrot pieniędzy dokonywany jest na konto, z którego zostało opłacone zamówienie. Jeśli zamówienie zrealizowane zostało "za pobraniem", prosimy o dopisanie numeru konta na formularzu zwrotów.
13. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające
z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

POBIERZ FORMULARZ ZWROTÓW