Regulamin sklepu internetowego www.mokiki.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem Sklepu internetowego www.mokiki.pl (zwanym dalej: „Sklep”) jest Adam Lorenc, prowadzący działalność gospodarczą jako firma Adlo Adam Lorenc z siedzibą w Józefosławiu (dalej również „Adlo”). Adres: 05-509 Józefosław, ul.Zorzy Polarnej 23/3; NIP: 615-126-96-60; tel kom. 0 601 57 25 80; e-mail: biuro@mokiki.pl.
2.1. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową artykułów i akcesoriów z branży dziecięcej za pośrednictwem sieci Internet pełnoletnim osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej „Klientem”.

2. Regulamin

2.1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży prezentowanych w nim produktów (dalej: „Produkty”), a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Adlo, jako podmiotu prowadzącego Sklep. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Produktów. Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa.
2.1. Adlo posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w Sklepie. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

3. Wymagania techniczne

3.1. Adlo świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest nabywanie Produktów.
3.2. Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Adlo. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.

4. Rejestracja w Sklepie

4.1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
4.2. Adlo tworzy dla zarejestrowanego Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).
4.3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Adlo a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą.
4.4. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
4.5 Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Adlo drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail biuro@mokiki.pl . Adlo dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.

5. Warunki sprzedaży

5.1. Klientem Adlo może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5.2. Zamówienia na Produkty można składać w Sklepie za pośrednictwem strony www.mokiki.pl.
5.3. Zamówienia w Sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych Klientów, tj. Klientów posiadających Konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowych zakupów.
5.4. Umowy sprzedaży Produktów zawierane są w następujący sposób:

 • Klient wybiera interesujący go Produkt i przenoszony jest do podstrony, zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu,
 • Następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do Koszyka, gdzie może zweryfikować listę dotychczas wybranych przez siebie Produktów,
 • W Koszyku Klient dokonuje wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy i płatności oraz podaje swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę, adres [kod pocztowy, miejscowość, ulica numer domu i/lub mieszkania], telefon komórkowy, adres poczty elektronicznej),
 • Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do swojego Konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być zmienione przez Klienta),
 • W celu nabycia wybranych Produktów, Klient wybiera opcję „Przejdź do potwierdzenia”, gdzie pojawiają się dane zamówienia, po ich potwierdzeniu Klient składa zamówienie poprzez naciśnięcie opcji: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
 • Realizacja zmówienia odbywa się w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00 - 17:00.
 • Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między Adlo a Klientem.
 • Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.
 • Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.
 • Zamówione towary zostaną dostarczone do Zamawiającego maksymalnie w przeciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian.
 • Na każdy zakupiony towar wystawiany jest dokument sprzedaży. Standardowo jest to paragon fiskalny. Klient może otrzymać fakturę tylko wówczas, jeśli zgłosi w uwagach, w trakcie składania zamówienia, chęć otrzymania takiej faktury. Jeśli klient nie zgłosi tego faktu i zostanie wystawiony paragon fiskalny, wystawienie faktury (zgodnie z obowiązującym prawem) nie będzie już możliwe.

6. Płatności i dostawa

6.1. Zapłata musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane, chyba że pomiędzy Adlo a Klientem zostaną ustalone inne warunki płatności.

 • przedpłata na rachunek bankowy: Adlo Adam Lorenc, 05-509 Józefosław, ul.Zorzy Polarnej 23/3 Nr rachunku 75 1020 1169 0000 8002 0229 6952 (PKO BP SA o/Warszawa)
 • płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej (w ramach procedury składania zamówienia na Produkty),
 • przy odbiorze Produktów (za pobraniem).

6.2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszty przesyłki mogą ulegać zmianom. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia.
6.3. Zamówiony towar dostarczany jest przez firmę kurierską DPD lub InPost, według wyboru Klienta, tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6.4. Odbiór osobisty w siedzibie Adlo jest wykluczony.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Reklamację na Towar niezgodny z umową można składać w ciągu 1 roku od daty zakupu.
7.2. Klient może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną pod adres: biuro@mokiki.pl. lub razem z reklamowanym towarem.
7.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego).
7.4. Klient musi dostarczyć reklamowany towar na swój koszt na adres: Adlo Adam Lorenc, 05-509 Józefosław, ul.Zorzy Polarnej 23/3.
7.5. Sklep w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie dalszego postępowania.
7.6. Po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Klienta, Sklep dokona naprawy, wymiany lub zwrotu kosztów towaru i przesyłek w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7.7. Jeśli Reklamacja będzie uznana na korzyść Klienta, Sklep dostarczy pełnowartościowy towar na własny koszt.
7.8. Jeśli reklamacja nie zostanie uznana na korzyść Klienta, Adlo poinformuje Klienta drogą mailową o przyczynach nie uznania reklamacji i o dalszych procedurach.

8. Odstąpienie od umowy - zwrot

8.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty zakupu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
8.2. Zwracany towar nie może nosić oznak używania, czyszczenia, uszkodzeń mechanicznych i chemicznych. Musi posiadać oryginalne metki producenta. Zwrotom nie podlegają kosmetyki. Ze względów higienicznych bielizna nie podlega zwrotowi lub wymianie.
8.3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru pod wskazany w zamówieniu adres. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
8.4. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
8.5. Wraz ze zwracanym Towarem należy zwrócić oryginalny dokument zakupu.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tego terminu.
8.6. Klient zobowiązany jest do poinformowania o zwrocie pismem wysłanym na adres: Adlo Adam Lorenc, 05-509 Józefosław, ul.Zorzy Polarnej 23/3 lub drogą elektroniczną
pod adres biuro@mokiki.pl.
8.7. Klient musi dostarczyć zwracany towar na swój koszt do siedziby firmy na adres: Adlo Adam Lorenc, 05-509 Józefosław, ul.Zorzy Polarnej 23/3.
8.8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta w terminie 14 dni
od momentu odstąpienia od zawartej umowy.
8.9. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2015r. art. 33 u.p.k.: Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez mokiki.pl, mokiki.pl nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.10. Jeśli Klient zwraca tylko część zakupionego towaru, to nie otrzymuje zwrotu żadnej części poniesionych kosztów dostawy.
8.11. Jeśli Klient przy zakupie Towaru w sklepie www.mokiki.pl skorzystał z rabatu zależnego od wartości zakupionego Towaru, a następnie dokonał zwrotu tego Towaru, rabat zostanie odliczony od kwoty zwracanego Towaru.
8.12. Zwrot pieniędzy dokonywany jest na konto, z którego zostało opłacone zamówienie. Jeśli zamówienie zrealizowane zostało "za pobraniem", prosimy o dopisanie numeru konta na formularzu zwrotów.
8.13. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające
z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Polityka cookies

9.1. Niniejsza Polityka Cookies dotyczy serwisu internetowego www.mokiki.pl administrowanego przez Adlo Adam Lorenc, 05-509 Józefosław, ul.Zorzy Polarnej 23/3, posiadającego NIP 615-126-96-60.
9.2. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu mokiki.pl, system serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.
9.3. Serwis mokiki.pl wykorzystuje pliki Cookies w celu:

 • zapamiętania zalogowania,
 • zapamiętania zawartości koszyka Użytkownika,
 • zapamiętania preferencji wyświetlania Serwisu,
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Serwisu (Google Analytics i Google AdWords)
 • tworzenia reklam w oparciu o technologię retargetingu: umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na innych serwisach internetowych. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo.

9.4. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, serwis www.mokiki.pl nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
9.5. Serwis www.mokiki.pl informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
9.6. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Adlo z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
9.7. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

10. Polityka prywatności

10.1. Adlo oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w stosunku do danych powierzonych Adlo.
10.2. Klient powierza, w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, Adlo przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
10.3. Klientowi przysługuje prawo:
- do bycia informowanym (Klient jest informowany o gromadzeniu danych)
- do przenoszenia danych
(Klient ma możliwość pobierania swoich danych osobowych ze sklepu)
- do bycia zapomnianym
(Klient ma możliwość usunięcia konta oraz swoich danych)
- do bycia anonimowym
(Klient może zażądać anonimizacji swoich danych)
- do poprawnej informacji
(Klient ma prawo do zarządzania oraz edytowania swoich danych)
- do ograniczenia przetwarzania
(Klient ma możliwość ograniczyć swoje informacje w sklepie)
- do sprzeciwu
(Klient może ograniczyć swoje dane do wykorzystania na potrzeby marketingowe)
- do powiadomień
(Klient ma prawo do informacji, jeśli w sklepie wystąpi luka w zabezpieczeniu (np. wypłynięcie danych))
10.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
10.5. Podczas rejestracji konta, Klient musi obowiązkowo podać następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko
- adres dostawy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i/lub mieszkania)
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu komórkowego
10.6. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie www.mokiki.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
10.7. Firma Adlo w celu należytej i bezpiecznej obsługi Klienta, będzie przekazywać dane osobowe Klientów firmom kurierskim oraz firmom świadczącym usługi płatnicze, współpracujących ze Sklepem:

 • DPD Polska sp. z o.o. w Warszawie, ul.Mineralna 15, 02-274 Warszawa
 • In Post sp. z o.o. w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, 
 • PayU S.A., ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,

11. Newsletter

11.1. Klient ma możliwość zapisania się do biuletynu informacyjnego Sklepu („Newsletter”) poprzez umieszczenie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym na stronie Sklepu i wybranie opcji „Zapisz się”.
11.2. Zapisanie się do newslettera jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
11.3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi „Newsletter” kontaktując się z Adlo pod adresem: biuro@mokiki.pl.

12. Bezpieczeństwo przechowywania i transmisji danych

12.1. Zabezpieczenia serwisu www.mokiki.pl wykorzystuje najskuteczniejsze oraz najnowsze dostępne technologie i rozwiązania. Serwis www.mokiki.pl umieszczony jest na serwerach firmy: IQ PL Sp. z o.o., ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk NIP: 583-27-36-211.
12.2. Firma IQ PLzapewnia bezpieczeństwo danych poprzez:
- SLA (Service Level Agreement) - pisemna gwarancja jakości,
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001-2008.
- podstawową ochronę przed atakami typu DOS i DDOS.
12.3. Do wykrywania ataków wykorzystywany jest m.in. protokół sFlow. Dodatkowo, w celu ochrony przed atakami wolumetrycznymi typu UDP-amp, w całej sieci IQ PL stosowany jest system mechanizmów QoS.
12.4. Strona www.mokiki.pl jest zabezpieczona certyfikatem SSL. Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność domeny bądź domeny oraz jej właściciela. Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji. Gwarancja ta jest udzielana przez niezależny podmiot, czyli wystawcę.
12.5. Serwer poczty e-mail znajduje się również, na wyżej opisanym serwerze z zainstalowanym certyfikatem SSL.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Adlo zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
12.2. O zmianie Regulaminu Adlo poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony link kierujący do jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu.
12.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie podania jej do wiadomości Klientów.
12.4. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
12.5. W przypadku zmiany Regulaminu przez Adlo, Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.