Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

1. Adlo oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w stosunku do danych powierzonych Adlo.
2. Klient powierza, w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, Adlo przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
3. Klientowi przysługuje prawo:
- do bycia informowanym (Klient jest informowany o gromadzeniu danych)
- do przenoszenia danych
(Klient ma możliwość pobierania swoich danych osobowych ze sklepu)
- do bycia zapomnianym
(Klient ma możliwość usunięcia konta oraz swoich danych)
- do bycia anonimowym
(Klient może zażądać anonimizacji swoich danych)
- do poprawnej informacji
(Klient ma prawo do zarządzania oraz edytowania swoich danych)
- do ograniczenia przetwarzania
(Klient ma możliwość ograniczyć swoje informacje w sklepie)
- do sprzeciwu
(Klient może ograniczyć swoje dane do wykorzystania na potrzeby marketingowe)
- do powiadomień
(Klient ma prawo do informacji, jeśli w sklepie wystąpi luka w zabezpieczeniu (np. wypłynięcie danych))
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
5. Podczas rejestracji konta, Klient musi obowiązkowo podać następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko
- adres dostawy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i/lub mieszkania)
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu komórkowego
6. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie www.mokiki.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
7. Firma Adlo w celu należytej i bezpiecznej obsługi Klienta, będzie przekazywać dane osobowe Klientów firmom kurierskim oraz firmom świadczącym usługi płatnicze, współpracujących ze Sklepem:

  • DPD Polska sp. z o.o. w Warszawie, ul.Mineralna 15, 02-274 Warszawa,
  • In Post sp. z o.o. w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, 
  • PayU S.A., ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,