Bezpieczeństwo przechowywania i transmisji danych

1. Zabezpieczenia serwisu www.mokiki.pl wykorzystuje najskuteczniejsze oraz najnowsze dostępne technologie i rozwiązania. Serwis www.mokiki.pl umieszczony jest na serwerach firmy: IQ PL Sp. z o.o., ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk NIP: 583-27-36-211.
2. Firma IQ PLzapewnia bezpieczeństwo danych poprzez:
- SLA (Service Level Agreement) - pisemna gwarancja jakości,
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001-2008.
- podstawową ochronę przed atakami typu DOS i DDOS.
3. Do wykrywania ataków wykorzystywany jest m.in. protokół sFlow. Dodatkowo, w celu ochrony przed atakami wolumetrycznymi typu UDP-amp, w całej sieci IQ PL stosowany jest system mechanizmów QoS.
4. Strona www.mokiki.pl jest zabezpieczona certyfikatem SSL. Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność domeny bądź domeny oraz jej właściciela. Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji. Gwarancja ta jest udzielana przez niezależny podmiot, czyli wystawcę.
5. Serwer poczty e-mail znajduje się również, na wyżej opisanym serwerze z zainstalowanym certyfikatem SSL.